Biếu quà cho sếp có bị coi là vi phạm pháp luật?

dong-do-la-my

Ngày Tết, các gia đình thường sắm sửa quà cáp để đi chúc tết các sếp của mình. Nhưng có không ít người lại băn khoăn về việc mình đi biếu tặng quà như vậy có bị coi là đưa hối lộ hay không? Luật Nhiệt Tâm xin trả lời những thắc mắc này như sau:

Theo Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì Tội nhận hối lộ được quy định tại Điều 354:

“1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng;…”.

Còn Điều 364 quy định về Tội nhận hối lộ: “1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng;…”.

nhan-hoi-lo

Như vậy, dấu hiệu để nhận biết tội nhận hối lộ và đưa hối lộ là việc “để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ”. Do đó, nếu chỉ đơn thuần bạn tặng quà cho “sếp” vì tình cảm, sự quý mến giữa những người đồng nghiệp với nhau mà không có yếu tố vụ lợi, không yêu cầu “sếp” làm hoặc không làm bất kỳ điều gì có lợi cho mình thì sẽ không bị coi là tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU