Bố mẹ có được phép tịch thu tiền lì xì của con

tien-hinh-bao-li-xi

Việc quản lý, sử dụng tiền lì xì dịp Tết của con cần được thực hiện một cách phù hợp để trẻ vui vẻ, thỏa mái, tránh ức chế, bức xúc cũng như cha, mẹ tránh vi phạm pháp luật không đáng có.

Theo Điều 75 của Luật hôn nhân và gia đình 2014, tiền lì xì dịp Tết của con là tài sản riêng của con. Như vậy, cha, mẹ không được phép tịch thu tiền lì xì dịp Tết của con.

tien-li-xi

Tuy nhiên, cha, mẹ và con có thể cùng nhau trao đổi để quản lý tài sản riêng của con cho phù hợp với Điều 76 Luật hôn nhân và gia đình 2014. Cụ thể như sau:

– Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

– Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con. Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

– Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

– Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Thanh Hữu

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU