Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong luật sở hữu trí tuệ

Điều 207 LSHTT 2005 quy định: 1. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây được áp dụng đối với hàng hoá bị nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu, phương tiện sản xuất, kinh doanh hàng hoá đó:
a) Thu giữ;
b) Kê biên;
c) Niêm phong; cấm thay đổi hiện trạng; cấm di chuyển;
d) Cấm chuyển dịch quyền sở hữu.

2. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác được áp dụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.
Tham khảo văn bản pháp luật liên quan:
>> Luật sở hữu trí tuệ năm 2005;
>> Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11;
>> Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11;

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *