Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm giám đốc công ty được không?

chu-tich-hoi-dong-thanh-vien

Trong trường hợp công ty lúc trước thuê một người khác làm giám đốc nhưng sau đó người này đã chuyển đi một nơi khác. Vậy chủ tịch hội đồng thành viên có thể đảm nhiệm cả chức vụ giám đốc được hay không? Hãy cùng Luật Nhiệt Tâm tìm hiểu vấn đề này nhé.

Theo Điều 57 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau:

– Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

– Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

+ Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

+ Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

+ Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

+ Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

+ Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

+ Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể kiêm chức danh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Trên đây là những giải đáp thắc mắc về việc chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có được quyền kiêm giám đốc hay không. Hi vọng qua bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn rõ nét hơn về vấn đề này. Nếu còn bất kì những thắc mắc nào cần sự tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm & Cộng sự

(NT&PARTNERS)

Phòng B205, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.62 665 666/ 024. 62 662 903/ 024.62 912 838

Email: congty@nhiettam.vn

Web: https://www.nhiettam.vn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU