Đăng ký bản quyền

ban-quyen

Bản quyền là quyền hợp pháp bảo vệ tác phẩm gốc của tác giả. Khi tác giả sáng tạo ra một tác phẩm của chính họ thì họ nghiễm nhiên sở hữu bản quyền đối với tác phẩm đó, họ là chủ sở hữu, độc quyền sử dụng tác phẩm đó. Việc đăng ký bản quyền là không bắt buộc, tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp thì sẽ không có căn cứ để xác minh bản quyền đó thuộc về ai. Do vậy chúng ta nên xem xét đến việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, điều kiện đối tượng để đăng ký.

ban-quyen
Tại sao phải đăng ký bản quyền (Ảnh minh họa)

1. Vì sao phải đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Việc đăng ký quyền tác giả cũng không bắt buộc, tuy nhiên khi tác phẩm phái sinh, đặc biệt các tác phẩm sáng tạo có giá trị thương mại, có nguy cơ bị sử dụng trái phép thì tác giả nên đăng ký tại Cục Bản quyền. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Cục Bản quyền sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan nếu không đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan vs Cục. Do vậy, bạn nên đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan sớm phòng trừ trường hợp xảy ra tranh chấp vì việc đăng ký cũng đã dễ hơn rất nhiều và với chi phí rất hợp lý.

2. Điều kiện đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Để được đăng ký tác phẩm phải trên phải đáp ứng các các điều kiện sau:

 • Ý tưởng về một tác phẩm phải được cụ thể hoá trên một loại vật chất nhất định
 • Tác phẩm phải có tính nguyên gốc.

3. Đối tượng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Những đối tượng sau đây được bảo hộ :

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác.
 • Tác phẩm báo chí.
 • Tác phẩm âm nhạc.
 • Tác phẩm sân khấu.
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh).
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng.
 • Tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Tác phẩm kiến trúc.
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học.
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Trên đây là điều kiện, đối tượng bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và việc cần thiết để đăng ký bản quyền. Trong trường hợp cần tư vấn thêm về các điều kiện, đối tượng hay thủ tục đăng ký bản quyền, hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ với các bạn.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU