Đăng ký chuyển đổi Công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin tư vấn về việc đăng kí chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần với trình tự, thủ tục như sau :

 

1.Trình tự thực hiện
– Công dân: nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận “một cửa”) và nhận giấy hẹn trả kết quả.
– Sở KH&ĐT: Phòng ĐKKD nhận hồ sơ từ Bộ phận một cửa (BPMC), thụ lý hồ sơ, sau đó chuyển lại kết quả giải quyết cho BPMC.
– Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại BPMC.
+Nếu hồ sơ không hợp lệ: kết quả là Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau khi sửa đổi hồ sơ, công dân nộp lại hồ sơ tại BPMC và thực hiện theo trình tự như lần nộp đầu tiên.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ: kết quả là Giấy chứng nhận ĐKKD
+ Các loại kết quả khác: Thông báo chưa giải quyết.
2.Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT – địa chỉ:
Tầng 3, Nhà B10A – Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
3.Thành phần, số lượng hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
2. Quyết định và Biên bản họp của hội đồng thành viên về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
3. Điều lệ công ty chuyển đổi;
4. Danh sách cổ đông sáng lập Công ty chuyển đổi;
5. Bản sao hợp lệ CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực đối với cá nhân; Bản sao Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN đối với tổ chức, kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng của tổ chức.
6. Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng (nếu có chuyển nhượng vốn góp); hoặc Biên bản thoả thuận góp vốn đầu tư;
7. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
– Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng giám đốc và/hoặc các cá nhân khác tương ứng theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4.Mẫu đơn, mẫu tờ khai
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục I – 4, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ KH&ĐT).
– Danh sách cổ đông sáng lập (theo mẫu tại Phụ lục II-2, Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ KH&ĐT).
5.Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc (Không tính ngày nhận hồ sơ)
6.Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, cá nhân
7.Cơ quan thực hiện TTHC
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…)
8.Kết quả giải quyết TTHC
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
9.Phí, lệ phí
200.000 đ
10.Yêu cầu khác trong giải quyết TTHC
Khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải mang các giấy tờ sau:
– Bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực)
– Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả.
– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh;
– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký thuế (trường hợp doanh nghiệp chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới)
11.Căn cứ pháp lý liên quan của TTHC
1/ Các Luật:
+ Luật Doanh nghiệp 2005;
+ Luật Đầu tư năm 2005;
2/ Các văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương:
+ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân (Hiệu lực ngày: 01/05/1999).
+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể Công ty nhà nước (Hiệu lực ngày: 16/11/2004).
+ Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác (Hiệu lực ngày: 28/12/2004).
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản (Hiệu lực ngày: 09/11/2007).
+ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;
+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
– Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Hiệu lực ngày: 26/02/2007).
+ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ TC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, TP trực thuộc TƯ (hiệu lực ngày 24/6/2008).
+ Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện NĐ 153/2007/NĐ-CP (Hiệu lực ngày 24/6/2008).
– Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo qui định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.
– Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 25/05/2005 của Bộ KH&ĐT – Bộ Tư pháp – Bộ Ngoại giao – Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo NĐ 51/1999/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 (Hiệu lực ngày 15/7/2005).
3/ Các quyết định của UBND Thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư:
+ Quyết định 84/2009/QĐ-UB ngày 01/7/2009 v/v ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế liên thông trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc Thành phố;
+ Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 về việc thu lệ phí cấp GCN ĐKKD, cung cấp thông tin về ĐKKD trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
+ Quyết định 595/QĐ-KH&ĐT ngày 28/10/2010 của Sở KH&ĐT HN về việc ban hành quy trình quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.
12.Thông tin hỗ trợ thực hiện TTHC
– Tra cứu, hướng dẫn thực hiện TTHC:
+ Tại các trụ sở của Bộ phận “một cửa” của Sở KH&ĐT Hà Nội.
+ Trên Website của Sở KH&ĐT Hà Nội: www.hapi.gov.vn.
– Điện thoại:
+ Bộ phận tư vấn, hướng dẫn thực hiện TTHC (miễn phí) của Sở KH&ĐT:
ĐT: 0462820857 0462820858 0462820859
+ Bộ phận một cửa:
ĐT: 0462820832 0462820833

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty TNHH 1 thành viên hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *