Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh

Đăng kí hoạt động văn phòng đại diện của công ty hợp danh gồm có nhiều bước. Cụ thể :

Trình tự thực hiện:

·      Doanh nghiệp gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện.

·      Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

·      Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thành phần hồ sơ:

·      Thông báo lập văn phòng đại diện bao gồm những nội dung sau:

–         Mã số doanh nghiệp;

–         Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

–         Tên văn phòng đại diện dự định thành lập;

–         Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện;

–         Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện;

–         Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này của người đứng đầu văn phòng đại diện;

–         Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Kèm theo:

–  Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thành lập văn phòng đại diện;

–  Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;

–  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân, tổ chức.

Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động  văn phòng đại diện /Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Lệ phí: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 176/2012/TT-BTC).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

Căn cứ pháp lý của TTHC:

·      Luật Doanh nghiệp;

·      Nghị định số 102/2010/NĐ-CP;

·      Nghị định số 43/2010/NĐ-CP;

·      Nghị định số 05/2013/NĐ-CP;

·      Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT;

·      Thông tư số 176/2012/TT-BTC.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *