Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn cho quý khách hàng về việc đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) :

 

1.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 3:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc hành chính, các ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuần

1.2.Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả – Sở Kế hoạch và đầu tư.

– Gửi qua đường bưu điện.

1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

1- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

2- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

3- Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền;

4- Danh sách người đại diện theo uỷ quyền;

5- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo uỷ quỳên;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (Bộ)

1.4.Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

1.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

1.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.8. Phí, lệ phí (nếu có): Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 200.000 đồng

(Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.)

1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

(Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp)

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Người đại diện theo uỷ quyền không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2- Điều 13 Luật Doanh nghiệp

(Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005)

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

– Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

– Nghị định 102/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

– Nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

– Thông tư 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

-Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/1/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý khác.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *