Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự hướng dẫn việc đăng kí thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với nôi dung như sau :

Thủ tục          

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty TNHH  hai thành viên trở lên

Trình tự thực hiện

* Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên;

– Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

* Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên giải quyết hồ sơ.

Cách thức thực hiện

* Gửi hồ sơ: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên); hoặc qua Internet; hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

* Nhận kết quả: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên).

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký  doanh nghiệp (Theo Mẫu);

– Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh (phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty);

– Văn bản của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định (nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề phải có vốn pháp định, trừ trường hợp vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định);

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của:

+ Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc

+ Giám đốc (Tổng giám đốc) và ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc

+ ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu ngành, nghề đăng ký bổ sung là ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp này chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên.

* Cơ quan phối hợp: không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Lệ phí

Lệ phí cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp: 200.000 đ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh (khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);

* Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (khoản 5 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);

* Trong trường hợp ngành, nghề đăng ký bổ sung là kinh doanh bất động sản, nếu vốn chủ sở hữu được ghi trong bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất  đảm bảo lớn hơn hoặc bằng mức vốn pháp định theo quy định (Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2005 của Bộ Xây dựng).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

* Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

* Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010;

* Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010;

* Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2005 của Bộ Xây dựng

* Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

 

Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi nếu quý khách đang có nhu cầu tư vấn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên hoặc các thắc mắc liên quan đến việc khởi nghiệp hay các yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lí khác.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *