Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam

dau-tu-nuoc-ngoai

Trong xu thế hội nhập hiện nay thì ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên không phải ai cũng biết điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam như thế nào. Chính vì thế, trong bài viết này, Luật Nhiệt Tâm cùng với các bạn trao đổi liên quan đến điều kiện về thủ tụcđiều kiện về đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

dau-tu-nuoc-ngoai
Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam (Ảnh minh họa)

1. Điều kiện về thủ tục

Là nhà đầu tư nước ngoài dự định đầu tư thành lập một doanh nghiệp tại Việt Nam nên hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài là thành lập tổ chức kinh tế  mới để hoạt động kinh doanh. Và để thành lập doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài lần đầu tại Việt Nam thì Nhà đầu tư phải xem xét có hay không phải thực hiện một hoặc các thủ tục dưới đây theo quy định của pháp luật.

Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư

– Trường hợp các dự án thuộc Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014 thì phải xin phải xin quyết định chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh. Tùy từng trường hợp mà xin quyết định của từng cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên.

– Trường hợp không thuộc các dự án trên thì sẽ không phải xin quyết định chủ trương đầu tư theo quy định

Thủ tục đăng ký đầu tư

– Đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài, dự án của tổ chức kinh tế có số vốn đáp ứng điều kiện tại Điều 23 khoản 1 hoạt động như nhà đầu tư nước ngoài (vốn điều lệ từ 51% trở lên) thì phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

– Đối thành lập doanh nghiệp 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng kí đầu tư.

2. Điều kiện về đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Tùy từng ngành nghề mà sẽ cần tuân thủ các điều kiện về đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Các ngành nghề này được quy định cụ thể tại Phụ luc 4 Luật Đầu tư 2014 và đặc biệt sẽ có các ngành nghề được quy định trong Biểu cam kết của WTO, tương ứng với từng ngành sẽ có từng điều kiện nhất định. Việt Nam là một thành viên của cam kết WTO, và vì thế cũng sẽ chỉ cho các nước tham gia đầu tư vào Việt Nam và từng ngành nghề cũng sẽ có các quy định về điều kiện cụ thể. Do đó, bạn cần tìm hiểu xem ngành nghề minh dự định kinh doanh có thuộc các ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không, và nếu có thì phải xem các điều kiện tương ứng của nó là gì và có được Việt Nam chấp thuận để đầu tư hay không.

Trên đây là các điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành, liên quan đến điều kiện về thủ tục và điều kiện về đầu tư ngành nghề kinh doanh có điều kiện mà Luật Nhiệt Tâm muốn trao đổi với các bạn. Trong trường hợp cần thêm sự tư vấn từ các luật sư của chúng tôi, hãy liên hệ hotline 02462 665 666 hoặc để lại thông tin theo form dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ với bạn.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU