[DOC] GIẤY ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy đề nghị thành lập công ty cô phần

Bạn đang thành lập công ty cổ phần, vậy trong số các thủ tục giấy tờ bạn cần có sẽ bao gồm Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần, Luật Nhiệt Tâm mẫu giấy đề nghị để bạn tham khảo.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các bước thành lập doanh nghiệp tại đây….

Trong quá trình chuẩn bị thủ tục hồ sơ, nếu bạn có vướng mắc cần hỗ trợ xin hãy liên hệ tổng đài 02462 665 666 hoặc Hotline: 091.226.5766 để được Luật sư chuyên môn hỗ trợ và tư vấn chi tiết…

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 hiện đang đang là Luật doanh nghiệp mới nhất và đang có hiệu lực thi hành năm 2019. Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Trong tài liệu này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cá nhân nước ngoài là người không có quốc tịch Việt Nam.

2. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

3. Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5. Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là cổng thông tin điện tử được sự dụng để đăng ký doanh nghiệp qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

6. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là tập hợp dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc.

7. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

8. Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

9. Doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo pháp luật Việt Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam.

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU