[DOC] HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Khi nói đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thứ đầu tiên mà cần phải nhắc đến để đảm bảo tính hợp pháp cho việc chuyển nhượng, hạn chế rủi ro, đó chính là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong bài viết này, Luật Nhiệt Tâm xin cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mới nhất trong năm 2019.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU