[DOC] HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN HỢP TÁC

Hợp đồng thỏa thuận hợp tác (hay còn gọi tắt là thỏa thuận hợp tác) là một trong những loại hợp đồng thông dụng nhất trong cuộc sống. Do tính thông dụng của nó nên trong bài viết này, Luật Nhiệt Tâm xin cung cấp một mẫu hợp đồng thỏa thuận hợp tác cho các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC KINH DOANH

Số: ……/2019/TT-HTKD

– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

– Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;

 

Hôm nay, ngày        tháng       năm 2019, tại ………………………….chúng tôi gồm:

BÊN A                        : ……………………………………………………………………………………

BÊN B                                    : ……………………………………………………………………………………

 

Sau khi cân nhắc, xem xét, các bên có nhất trí Thỏa thuận hợp tác kinh doanh với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH

ĐIỀU 2: ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ PHẠM VI HỢP TÁC KINH DOANH

ĐIỀU 3: THỜI GIAN HỢP TÁC KINH DOANH

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, BÍ MẬT KINH DOANH

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT HỢP TÁC KINH DOANH

ĐIỀU 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

Bên A

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bên B

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Trong trường hợp cần sự tư vấn để làm một bản hợp đồng hợp tác chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 091.226.5766 hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây để chúng tôi có thể liên hệ với bạn một cách sớm nhất.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU