[DOC] THÔNG TƯ 49/2019/TT-BTC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TƯ 49/2019/TT-BTC

Ngày 05/08/2019 qua Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 49/2019/tt-btc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Văn Phòng Luật sư Nhiệt Tâm xin giới thiệu với bạn tài liệu này…

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU