GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP [DOC]

Xác nhận thực tập

Thực tập là một trong những vấn đề mà các sinh viên chuẩn bị ra trường đều sẽ phải trải qua. Và xác nhận thực tập là một trong các giấy tờ cần thiết để ghi nhận lại quá trình thực tập của mỗi người. Dưới đây là mẫu giấy xác nhận thực tập để các bạn sinh viên các trường đại học tham khảo.

TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: …../XNTTĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

GIẤY XÁC NHẬN THỰC TẬP

 

  1. THÔNG TIN NGƯỜI THỰC TẬP

Họ và tên:……………………………………………….……………………….

Mã số sinh viên: ………………………………………..……..………………..

Trường: ……………………………………….. Lớp: ………………………………………

Khoa:………………………………… Chuyên ngành: ………….………..….

Thời gian thực tập: Từ ngày …../…../…… đến ngày …../……/……

Công việc được giao: ……………………………………………………………………..

Thuộc Phòng/Nhóm: ……………………………………………………………………….

Người hướng dẫn: ………………………………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………….

  1. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT
Nội dungNgười thực tậpĐơn vị thực tập
TốtKháTBKémTốtKháTBKém
Thực hiện nội quy làm việc        
Thái độ thực tập        
Ý thức kỷ luật        
Tác phong        
Kiến thức chuyên môn        
Khả năng hoàn thành công việc        
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc        
Tính năng động và sáng tạo trong công việc        
Nhận xét chung  

…………….., ngày ….. tháng …. năm…..

Đại diện đơn vị thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Cán bộ hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người thực tập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi thực hiện thủ tục.

Mọi thông tin, vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài 02462 665 666 hoặc Hotline: 091.226.5766 để được Luật sư chuyên môn hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU