Hành vi vi phạm luật cạnh tranh?

hanh-vi-thong-linh-thi-truong

Hỏi: Công ty A (có thị phần 30%) mua 80% cổ phần của Công ty B (có thị phần 20%). Như vậy, Công ty A sẽ có quyền kiểm soát Công ty B. Vậy có vi phạm Luật cạnh tranh không?

Trả lời: 

Theo Luật cạnh tranh 2004, Điều 18: Trường hợp tập trung kinh tế bị cấm:

“Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm trên 50% trên thị trường liên quan, trừ trường hợp quy định tại Điều 19 của Luật này hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, Công ty A với thị phần 30%, Công ty B có thị phần 20%, khi kết hợp lại thì tổng thị phần là 50%, vẫn chưa bị xếp vào trường hợp tập trung kinh tế vì chưa phải lớn hơn 50%. Vì thế, trường hợp này vẫn không bị vi phạm luật cạnh tranh

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *