Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự chuyên tư vấn gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài, cung cấp Hồ sơ gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài, đại diện giao dịch với cơ quan nhà nước để đẩy nhanh việc cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài cho khách hàng vì thế khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian chờ đợi.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội.
– Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam.
– Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28/9/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 02/11/2006.

Hồ sơ xin gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài?

1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
2. Báo cáo tài chính có kiểm tóan hoặc tài liệu có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngòai trong năm tài chính gần nhất.    
3. Báo cáo hoạt động của Văn phòng Đại diện.(đối với trường hợp đề nghị gia hạn kể từ lần thứ hai, Văn phòng đại diện chỉ thực hiện báo cáo hoạt động từ thời điểm gia hạn gần nhất đến thời điểm đề nghị gia hạn kế tiếp).    
4. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng Đại diện đã được cấp.

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nước ngoài:

1. Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đến Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện.    
2. Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX tiếp nhận hồ sơ của thương nhân nước ngoài và ghi giấy biên nhận. Giấy biên nhận được lập thành 03 bản: 01 bản giao cho thương nhân nước ngoài hoặc người được ủy quyền hợp pháp của thương nhân nước ngoài, 01 bản lưu tại bộ phận văn thư tiếp nhận hồ sơ, 01 bản giao cho bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ kèm theo hồ sơ của thương nhân. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.    
3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.    
4. Thương nhân nước ngoài nhận kết quả tại Sở Công Thương hoặc Ban Quản lý các KCN&CX

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *