Hợp đồng cho thuê nhà [DOC]

Hợp đồng cho thuê nhà

Hợp đồng cho thuê nhà hay hợp đồng thuê nhà đều là những loại hợp đồng phổ biến trong cuộc sống hiện nay. Luật Nhiệt Tâm cũng xin cung cấp cho các bạn một mẫu hợp đồng cho thuê nhà để các bạn tiện sử dụng với một số căn cứ và điều khoản cơ bản như sau:

Hợp đồng cho thuê nhà.

Hôm nay, ngày …. tháng … năm ………., tại …………………………………………….., chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ: (Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN THUÊ: (Sau đây gọi tắt là Bên B)

Hai Bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc cho thuê tài sản theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1

DIỆN TÍCH CHO THUÊ VÀ MỤC ĐÍCH THUÊ

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ, GIA HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 3

GIÁ THUÊ, ĐẶT CỌC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

ĐIỀU 4

PHÍ DỊCH VỤ

ĐIỀU 5

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

ĐIỀU 6

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

ĐIỀU 7

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ĐIỀU 8

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Mẫu hợp đồng thuê nhà được thể hiện theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư trước khi thực hiện thủ tục lập hợp đồng thuê nhà.

Mọi thông tin, vấn đề thắc mắc liên hệ tổng đài 02462 665 666 hoặc Hotline: 091.226.5766 để được Luật sư chuyên môn hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

 

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU