MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT [DOC]

Mẫu hợp đồng lao động điển hình

Hợp đồng lao động là loại hợp đồng mà bất cứ ai đều có thể phải gặp ít nhất 01 lần trong đời, là căn cứ xác định quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động. Dưới đây là mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019 mà Luật Nhiệt Tâm muốn gửi tặng các bạn:

Để có một nền tảng pháp lý doanh nghiệp tốt thì việc xử dụng Dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cũng sẽ là một giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp bạn trong những trường mọi trường hợp>>> tham khảo thêm tại đây >>>.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số:       /2019/HĐLĐ

      Hôm nay, ngày…………..tháng……………năm 2019 tại Công ty………………………….

 

 1. BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Họ và tên:                                   Giới tính:Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày:Dân tộc:
CMTND:                                  cấp ngàyNơi cấp:
HKTT: 
Nơi ở hiện tại:
 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG
Họ và tên:                                   Giới tính:Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày:Dân tộc:
CMTND:                                  cấp ngàyNơi cấp:
HKTT: 
Nơi ở hiện tại:

Thoả thuận ký kết Hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: THUÊ LAO ĐỘNG:

 • CÔNG TY ………………………..đồng ý thuê ông/bà làm việc tại công ty.

–      Chức vụ: Nhân viên hành chính.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC:

 • Loại hợp đồng: Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 • Thời gian bắt đầu công việc: Ngay khi sau khi ký hợp đồng này.
 • Địa điểm làm việc: Văn phòng công ty.
 • Thời hạn hợp đồng là 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực pháp luật.

Sau khi hết hạn hợp đồng, hai bên có thể thoả thuận gia hạn hợp đồng hoặc ký kết hợp đồng khác.

ĐIỀU 3: LƯƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC QUYỀN LỢI KHÁC.

– Phương tiện làm việc, công tác: được trang bị đầy đủ

– Chế độ nghỉ ngơi: theo quy định hiện hành của Luật Lao động.

– Về bảo hiểm xã hội và các phúc lợi khác: theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Mức lương chính: theo thỏa thuận.

– Phụ cấp trách nhiệm và Thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

4.1. Quyền lợi:

– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Được hưởng lương và các quyền lợi theo quy định của pháp luật lao động

4.2. Tiền lương và quyền lợi

+ Mức lương chính: Mức lương chính hoặc tiền công/ tháng (trọn gói)

 • Mức lương:     đ/tháng
 • Phụ cấp (chức vụ): 0 đ/tháng

+ Trả 01 lần từ ngày 1 đến ngày 05 hàng tháng

+ Tiền thưởng: Dựa vào hiệu quả kinh doanh của Công ty

+ Phương tiện đi lại làm viêc: Cá nhân tự lo liệu

+ Được trang bị bảo hộ lao động tuỳ theo yêu cầu công việc

+ Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết)

Nghỉ tuần vào chiều thứ bảy và chủ nhật

                        Nghỉ phép năm 12 ngày   –  Nghỉ lễ tết theo quy định của pháp luật

+ Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo quy định pháp luật

+ Được hưởng các phúc lợi theo quy định của Công ty

+ Được xét thưởng và nâng lương theo quy định và sự phát triển của công ty.

+ Được hưởng các chế độ, trợ cấp thôi việc, bồi dưỡng theo quy định của Pháp luật hiện hành.

+ Chế độ đào tạo: Được đào tạo nâng cao trình độ theo yêu cầu của Công ty.

Những thỏa thuận khác:

 • Được tặng quà sinh nhật tương đương: 000đ/1lần
 • Cam kết giữ bí mật thông tin về thu nhập của bản thân và không tìm hiểu thu nhập của người khác trong Công ty.

4.3. Nghĩa vụ:

– Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của: Giám đốc công ty

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động:

– Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động và nội quy của đơn vị.

– Không tự ý nghỉ việc khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng lao động. Khi nghỉ việc với lý do chính đáng phải thông báo cho người sử dụng lao động bằng văn bản trước khi nghỉ ít nhất 30 ngày  và phải hoàn thành tất cả các thủ tục bàn giao với công ty trước khi nghỉ việc.

– Bồi thường vi phạm và trách nhiệm vật chất theo quy định của bộ luật lao động và nội quy lao động. Người lao động do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vi phạm quy chế , quy trình nghiệp vụ hoặc vi phạm quy chế, quy trình, nghiệp vụ làm hư hỏng, mất mát máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc, hàng hóa, vật tư chuyên dùng tiền và tài sản khác… gây thiệt hại cho công  ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về chế độ bồi thường vật chất theo quy định của Công ty, nếu nghiêm trọng sẽ bị truy tố trước pháp luật.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Nếu có tranh chấp, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về tranh chấp hợp đồng lao động.

ĐIỀU 6:   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 30 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của Hai Bên.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng việt, mỗi Bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

 

BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

 

Mẫu hợp đồng lao động này mang tính tham khảo, để có mẫu hợp đồng lao động chuẩn cho doanh nghiệp bạn hay liên hệ ngay với Nhiệt Tâm để được tư vấn qua hotline: 02462 665 666

 

 

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU