LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP PHÙ HỢP

lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế toàn cầu. Vì vậy, việc nắm bắt cơ hội sản xuất kinh doanh để thu lợi nhuận là điều tất yêu. Để thực hiện điều đó, các chủ thể cần phải thành lập mới doanh nghiệp. Sau đây, Nhiệt Tâm xin tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu như sau:

Thảo luận, lựa chọn loại hình doanh nghiệp

I – Lựa chọn thành lập doanh nghiệp khi có 1 thành viên:

1. Thành lập Doanh nghiệp tư nhân:

Ưu điểm: chủ sở hữu có toàn quyền quyết định đối với mức vốn đầu tư vào doanh nghiệp, có quyền quyết định đối với cơ cấu tổ chức của công ty, có quyền hưởng toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh;

Nhược điểm: không có tư cách pháp nhân; chủ sở hữu chỉ có thể là cá nhân và chịu trách nhiệm vô hạn; mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân; chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

Tư vấn Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

2. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Ưu điểm: Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; công ty có chế độ trách nhiệm hữu hạn (chịu trách nhiệm giới hạn trong phần vốn điều lệ); chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân, tổ chức; có cơ cấu tổ chức quản lý công ty tinh gọn, hiệu quả, chủ sở hữu có quyền quyết định cao nhất.

Hạn chế: Công ty trách nhiệm hữu hạn không được huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

Như vậy, trong trường hợp có một chủ thể bỏ vốn ra thành lập doanh nghiệp thì nên lựa chọn loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để tránh rủi ro có thể xảy ra, đảm bảo khối tài sản riêng của chủ doanh nghiệp.

Tư vấn Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

II – Thành lập doanh nghiệp khi có hai thành viên trở lên:

1. Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân; cách thành viên trong công ty chịu trách nhiệm hữu hạn; cơ cấu tổ chức khá chặt chẽ. Tuy nhiên, công ty bị hạn chế số lượng tối đa là 50 thành viên và không được phát hành cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn;

Tư vấn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

2. Thành lập Công ty hợp danh

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân và không được phát hành chứng khoán. Khi thành lập phải có ít nhất hai thành viên hợp danh. Công ty có hai chế độ trách nhiệm: trách nhiệm hữu hạn (đối với thành viên góp vốn) và trách nhiệm vô hạn (với thành viên hợp danh). Một điểm nữa là thành viên hợp danh chỉ có thể là cá nhân. Thành viên góp vốn không có quyền quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Tư vấn thành lập Công ty hợp danh

3. Thành lập Công ty cổ phần

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; có quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, giúp công ty huy động được nguồn vốn lớn từ nhiều chủ thể và trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, công ty cổ phần có bộ máy quản lý điều hành rất phức tạp, cồng kềnh. Số lượng thành viên tối đa không hạn chế nhưng tối thiểu là 3 người góp vốn.

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần

Từ những thông tin cơ bản của từng loại hình công ty mà chúng tôi đã nêu trên, anh/chị nên cân nhắc để chọn lựa loại hình doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu đã đề ra (căn cứ vào số chủ thể tham gia, mức vốn góp mong muốn, lĩnh vực hoạt động,…).

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

Để được tư vấn chuyên sâu, quý khách có thể liên hệ tới hotline 091 226 5766 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU