Một số điểm mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP

diem-moi-trong-nghi-dinh-108/2018

Nghị định 108/2018/NĐ-CP sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Nghị định này sẽ giải quyết nhiều vướng mắc trong các thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh, trong đó có một số điểm đáng lưu ý sau:

1. Không phải đóng dấu một số giấy tờ trong bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ không phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp. Nghị định 78 trước đây cũng không có đề cập đến việc bắt buộc các doanh nghiệp phải đóng dấu trong các giấy tờ thuộc bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhưng một số phòng Đăng ký kinh doanh vẫn bắt buộc phải có dấu xác nhận của doanh nghiệp. Nghị định 108 đã giải quyết được vấn đề này khi đưa ra chi tiết các loại giấy tờ không phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

2. Rút ngọn quy trình thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Việc thành lập doanh nghiệp dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh đã được rút ngắn các bước đi tạo cơ hội chuyển đổi thuận tiện hơn cho các hộ kinh doanh. Trước đây, để có thể chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp, chủ hộ phải tự đi chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh của mình trên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện rồi sau đó mới đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư. Quy trình này rất mất thời gian và công sức, tiền bạc khiến cho nhiều hộ kinh doanh cũng chẳng muốn chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp, mặc dù Nhà nước đã tạo điều kiện khuyến khích để các chủ hộ đăng ký. Việc rút gọn thủ tục chuyển đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các chủ hộ có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp dựa trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

3. Cho phép lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước đây, Nghị định 78 quy định, Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Thế nhưng theo Nghị định 108, quy định này đã được bãi bỏ, có nghĩa là Doanh nghiệp có thể được phép lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh mà không phải qua các bước trung gian như phải thành lập chi nhánh ở khác tỉnh rồi mới được lập địa điểm kinh doanh.

4. Cho phép người được ủy quyền kí số để nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Trước đây, theo Nghị định 78 thì để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng chữ kí số thì chỉ có người đại diện theo pháp luật mới được quyền. Còn theo Nghị định 108 thì người được ủy quyền có thể sử dụng chữ kí số để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng mà không phải nộp hồ sơ bản giấy nữa.

5. Không phải nộp báo cáo tài chính để có thể giảm vốn điều lệ

Theo quy định tại Nghị định 78 thì “Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ”. Còn theo Nghị định 108 thì chỉ còn “Trường hp giảm vốn Điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn”. Như vậy có nghĩa là, khi giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp chỉ cần cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, chứ không cần phải nộp báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm giảm vốn nữa.

6. Quy định trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập

Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. Như vậy, nếu cổ đông sáng lập đã thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định thì thông tin cổ đông sáng lập sẽ không thay đổi cho đến khi nào công ty giải thể, phá sản, không còn hoạt động nữa, kể cả trường hợp chuyển nhượng, thay đổi vốn góp hoặc bất kì trường hợp nào khác.

7. Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp hiện tại phải được thực hiện ngay khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, chứ không còn có thể thực hiện sau khi nhận kết quả như trước nữa.

Trên đây là một số điểm mới của Nghị định 108/2018/NĐ-CP, được áp dụng từ ngày 10/10/2018 do Luật Nhiệt Tâm tổng hợp và làm rõ một số nội dung. Các bạn có thể xem toàn văn Nghị định 108/2018 để có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề được thay đổi. Trong trường hợp có vấn đề gì chưa hiểu rõ hoặc cần sự tư vấn, hãy liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm & Cộng sự

(NT&PARTNERS)

Phòng B205, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.62 665 666/ 024. 62 662 903/ 024.62 912 838

Email: congty@nhiettam.vn

Web: https://www.nhiettam.vn

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *