Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

cong-ty-TNHH-hai-thanh-vien-tro-len

Luật Nhiệt Tâm xin hướng dẫn cho quý khách hàng về việc mua lại phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại các trương hợp nêu trên, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại mục 2 thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

Nếu có bất kì vấn đề gì liên quan đến vốn góp hoặc các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp, hãy liên hệ với Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi với các luật sư hàng đầu, có kinh nghiệm trên 20 năm giải quyết hàng nghìn vụ việc về lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý khách đang có vấn đề cần thắc mắc trong lĩnh vực doanh nghiệp.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm & Cộng sự

(NT&PARTNERS)

Phòng B205, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.62 665 666/ 024. 62 662 903/ 024.62 912 838

Email: congty@nhiettam.vn

Web: https://www.nhiettam.vn

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU