Ngành nghề thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy

nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien

Hỏi: Em đang muốn thành lập công ty TNHH. Trong đó có ngành nghề thi công, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy. Mà theo em được biết thì nghị định 79 có viết người đứng đầu doanh nghiệp phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp mới đủ điều kiện kinh doanh. em thi có văn bằng đại học của trường giao thông vận tải, kỹ sư công nghệ giao thông. vậy thưa luật sư. như vậy em có được đủ điều kiện không ạ.

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 43: Điều kiện đối với doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

1. Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

2. Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

3. Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Theo Điều 47 Nghị định 79/2018/NĐ-CP thì:

1. Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Bằng đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

b) Bằng cao đẳng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

c) Bằng trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

2. Chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

d) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

e) Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Hiện tại, bạn đã có văn bằng đại học của trường giao thông vận tải, kỹ sư công nghệ giao thông nhưng văn bằng ở đây được hiểu là bằng đại học chuyên ngành nghề phòng cháy chữa cháy. Do đó, để đáp ứng được điều kiện hoạt động kinh doanh thì bạn cần phải có văn bằng như bằng đại học, cao đăng về pccc và chứng chỉ do công an pccc cấp thì bạn mới được phép hoạt động.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU