Nhờ người khác đứng tên mua nhà nên hay không?

Hỏi: Tôi muốn mua một căn nhà nhưng muốn giấu vợ để mua nên tôi định nhờ em họ đứng tên thay. Vậy trong trường hợp này có tiềm ẩn rủi ro gì không?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo Điều 33 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định tài sản chung của vợ chồng bao gồm tài sản do chồng và vợ tạo ra, thu nhập từ hoạt động lao động, sản xuất kinh doanh, sản lượng và lợi nhuận phát sinh từ tài sản cá nhân và thu nhập hợp pháp trong thời gian kết hôn, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; Tài sản mà vợ chồng đã thừa kế hoặc được tặng cho chung và tài sản khác do vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất do vợ chồng mua lại sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ khi vợ chồng có di sản thừa kế riêng, được trao riêng hoặc được mua thông qua giao dịch tài sản cá nhân.

Vì vậy, về nguyên tắc, tài sản mà vợ hoặc chồng nhờ một người khác trong hôn nhân vẫn là tài sản chung của vợ hoặc chồng. Trong trường hợp mua tài sản cá nhân (thừa kế riêng, tặng riêng, tích luỹ trước hôn nhân…) thì tài sản bằng tên khác có thể được xác định là tài sản riêng. Tuy nhiên, khi có tranh chấp, chủ sở hữu tài sản phải chứng minh rằng tài sản được mua bằng tiền thuộc quyền sở hữu của họ. Trong trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản tranh chấp là tài sản của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung (khoản 3 Điều 33 của Luật Hôn nhân và gia đình).

Thủ tục đứng tên, bên nhờ và bên đứng tên phải ký thỏa thuận và có sự tham gia của nhân chứng. Thỏa thuận phải quy định các quyền và nghĩa vụ của các bên như quyền quản lý, sử dụng, xử lý tài sản, nghĩa vụ trả lại tên của người đó trong tên, chi phí cho tên … Mặc dù việc đứng tên khá phổ biến trong đời sống xã hội, nhưng nguy cơ tiềm ẩn thực sự:

Thứ nhất, tranh chấp phát sinh giữa hai bên trong quá trình quản lý, sử dụng, xử lý tài sản sau tên.

Thứ hai, một trong những người liên quan chết sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề liên quan đến thừa kế, nếu có.

Thứ ba, khi có nhu cầu chuyển nhượng, người được đặt tên theo tên không thể tham gia do bệnh tật, đi công tác hoặc tranh chấp hôn nhân của người được đứng tên mà vợ hoặc chồng của người đó lại cho rằng đó là tài sản của họ chứ không phải là tài sản của người nhờ đứng tên.

Ngoài ra, có nhiều rủi ro khác. Vì vậy, bằng cách có tên của người khác trong tên của bạn, bạn nên xem xét cẩn thận, chú ý đến hậu quả pháp lý của việc được đặt tên.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *