Những khoản thu nhập nào bị tính đóng bảo hiểm xã hội?

Hỏi: Cho tôi xin hỏi những khoản thu nào sẽ bị tính vào thu nhập để đóng bảo hiểm xã hội, khoản nào thì không? (Phương Anh)

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Luật Nhiệt Tâm. Chúng tôi xin được trả lời bạn như sau:

Theo Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015 và Điều 4 Thông tư số 47/2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2015 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là: Tiền lươngm, tiền phụ cấp (phụ cấp chức vụ, chức danh, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp nặng nhọc, phụ cấp khu vực, phụ cấp thâm niên, phụ cấp hấp dẫn và số tiền bổ sung xác định số tiền cụ thể cùng với mức lương đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động , thanh toán thường xuyên trong từng kỳ lương.

Cùng với đó, theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư số 59/2015 quy định mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội không bao gồm: tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động; Bữa ăn giữa ca; xăng, điện thoại, du lịch, nhà ở, chăm sóc trẻ em, chăm sóc trẻ em; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân chết, người lao động có thân nhân, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh trong trường hợp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác được ghi riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015 ngày 12 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ. Luật lao động.

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *