Những thay đổi về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP

Nghị định 108/2018/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày10/10/2018 đã có một số thay đổi quan trọng, góp phần giảm tải thủ tục hành chính trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Dưới đây là tổng hợp một số nội dung cơ bản của Luật Nhiệt Tâm về những thay đổi theo hướng dẫn của Cục quản lý đăng ký kinh doanh:02

1. Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký công ty TNHH một thành viên

Trước đây, tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, khi thành lập công ty TNHH MTV đối với trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, hồ sơ đi kèm phải có Quyết định thành lập hoặc giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương đương khác; Điều lệ hoặc các tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty. Tuy nhiên, đến Nghị định 108/2018/NĐ-CP, Điều lệ hoặc các tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu đã được bãi bỏ, vì thế trong bộ hồ sơ nộp đăng ký thành lập công ty TNHH MTV thì chỉ cần có thêm quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác là đủ điều kiện để đăng ký thành lập công ty.

2. Cho phép đăng ký địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh nơi đặt trụ sở chính

Trước đây, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định, doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Nghị định 108/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định này, theo đó, doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính, nơi chưa có chi nhánh.

3. Văn bản ủy quyền không bắt buộc công chứng, chứng thực

Người thành lập doanh nghiệp có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng lý doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Song, hiện nay, đa phần người thành lập doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục ĐKDN mà ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện. Trong trường hợp này, người thành lập doanh nghiệp (người đại diện theo pháp luật) phải gửi kèm văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trước đây, tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP chỉ nêu văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật, không quy định cụ thể văn bản ủy quyền có cần công chứng, chứng thực hay không.Chính điều này dẫn đến việc không thống nhất trong quá trình thực hiện, một số phòng đăng ký kinh doanh yêu cầu giấy ủy quyền phải có công chứng, chứng thực, một số phòng đăng ký kinh doanh khác lại không yêu cầu, điều này đôi khi gây những khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh trong quá trình thực hiện.

Do đó, khoản 2 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 11 Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã bổ sung quy định văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

4. Không bắt buộc phải đóng dấu trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong Giấy đề nghị, Thông báo, Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp trong hồ sơ đăng ký kinh doanh (ĐKKD) khi nộp hồ sơ lên phòng đăng ký kinh doanh.

Đây là quy định hoàn toàn mới được bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP. Có thể thấy, lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực đầu tiên tiên phong cho việc cắt giảm con dấu, hay nói cách khác là hướng tới tầm quan trọng của chữ kí hơn là con dấu như ở các nước khác trên thế giới.

nhung-thay-doi-trong-dang-ky-doanh-nghiep
Những thay đổi cơ bản trong thay đổi về đăng ký doanh nghiệp (Ảnh minh họa)

5. Thông báo mẫu dấu qua mạng không cần nộp hồ sơ giấy

Trường hợp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp chỉ cần gửi Thông báo mẫu dấu qua mạng điện tử, không phải nộp hồ sơ thông báo mẫu dấu bằng bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Với thủ tục này, doanh nghiệp sẽ không mất thời gian chờ đợi và như vậy thời gian hoàn thành thủ tục hành chính chỉ trong một thời gian rất ngắn.

6. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Trước đây, khi nộp hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ, theo quy định tại Khoản 4 Điều 44 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp phải nộp kèm báo cáo tài chính của công ty tại kì gần nhất với quyết định giảm vốn điều lệ.Tuy nhiên, trong quy định mới tại Nghị định 108, doanh nghiệp sẽ không phải nộp báo cáo tài chính khi giảm vốn điều lệ nữa.

Trong trường hợp Nghị quyết, Quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ đã được thông qua hợp pháp mà có thành viên, cổ đông từ chối ký tên vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập thì hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ vẫn được coi là hợp lệ và được chấp thuận của phòng đăng ký kinh doanh.

7. Cắt giảm thủ tục thông báo thay đổi thông tin cổ đông sáng lập

Việc thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua. Như vậy, chỉ trong hai trường hợp trên thì mới đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập, còn bất kì trường hợp nào khác cũng sẽ không phải thông báo lên phòng đăng ký kinh doanh về những sự thay đổi đó. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin thì làm các văn bản nội bộ và lưu giữ tại công ty, còn không phải nộp các thay đổi đó lên phòng đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (trước kia là 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký)

8. Được chuyển loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi

Cho phép doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp khác, trừ trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Căn cứ: Khoản 5 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP bổ sung khoản 6 Điều 25 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện tương ứng theo quy định của loại hình đó. Tham khảo các loại hình doanh nghiệp phổ biến hiện nay tại đây.

9. Nộp và nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua đường bưu điện

Hiện tại, việc đăng ký thành lập doanh nghiệp phải được thực hiện trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, quy định mới cho phép doanh nghiệp được lựa chọn một trong hai hình thức: Nộp trực tiếp tại Phòng ĐKKD hoặc đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả qua đường bưu điện (khoản 8 Điều 29 Nghị định 108/2018/NĐ-CP).

10. Hướng dẫn chi tiết chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm:

– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

– Giấy chứng nhận đăng ký thuế

– Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tương ứng với loại hình công ty (Giấy đề nghị, điều lệ, bản sao chứng thực cá nhân, danh sách thành viên/cổ đông,…)

Thời hạn giải quyết chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKDN, phòng ĐKKD gửi bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan ĐKKD cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Và trong thời hạn 3 ngày, phòng ĐKKD sẽ có thông báo hợp lệ hoặc yêu cầu bổ sung đối với hồ sơ trong trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp như quy định đăng ký doanh nghiệp bình thường.

11. Thay đổi loạt biểu mẫu về đăng ký kinh doanh 2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/03/2019, trong đó thay thế tất cả các biểu mẫu cũ. Song, những thay đổi tại hệ thống biểu mẫu không quá lớn, cụ thể:

Thay đổi trong biểu mẫu do doanh nghiệp phát hành

– Tất cả văn bản do doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát hành đều được làm rõ thông tin nào bắt buộc, thông nào không bắt buộc.

– Bỏ mục “Các giấy tờ gửi kèm”

– Trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp:

+ Bổ sung nội dung đề nghị đăng công bố nội dung ĐKDN trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

+ Ghi nhận thông tin về việc thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

– Danh sách thành viên, cổ đông (Phụ lục từ I-6 đến I-9)

+ Bổ sung hướng dẫn kê khai Thời điểm góp vốn;

+ Hướng dẫn về các trường hợp thành viên, cổ đông không cần ký vào danh sách. Cụ thể, khi đăng ký thay đổi, thành viên, cổ đông không bắt buộc phải ký tên trong Danh sách thành viên, cổ đông.

– Thay đổi trong Thông báo tạm ngừng kinh doanh (II-21)

+ Bổ sung nội dung đề nghị Phòng ĐKKD thực hiện tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Bổ sung nút tick để doanh nghiệp lựa chọn: Sau khi doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục ngừng hoặc quay lại hoạt động đồng thời với doanh nghiệp.

Thay đổi trong biểu mẫu của hộ kinh doanh

Bổ sung các thông tin sau:

– Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: Chọn một trong các chủ thể: Cá nhân/Nhóm cá nhân/ Hộ gia đình;

– Thông tin về danh sách nhóm cá nhân tham gia lập hộ kinh doanh.

Trên đây là các thay đổi chính trong đăng ký kinh doanh 2019, các doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn về đăng ký doanh nghiệp cần lưu ý để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Trong trường hợp có những câu hỏi cần giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm & Cộng sự

(NT&PARTNERS)

Phòng B205, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.62 665 666/ 024. 62 662 903/ 024.62 912 838

Email: congty@nhiettam.vn

https://www.facebook.com/LuatNhietTam/

Web: https://www.nhiettam.vn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU