Phân biệt thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động

Thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đều được hình thành trên cơ sở thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Hai vấn đề này có các điểm tương đồng với nhau, tuy nhiên, giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động có nhiều sự khác biệt. Do đó, trong bài viết này, Luật Nhiệt Tâm sẽ phân biệt cho các bạn thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động:

Thoả ước lao động tập thểHợp đồng lao động
Khái niệmThỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể (Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012)Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 15 Bộ luật Lao động 2012)
Phân loại– Thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

– Thoả ước lao động tập thể ngành

– Thỏa ước lao động tập thể khác

(Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động 2012)

– Hợp đồng lao động có thời hạn

 

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn

 

– Hợp đồng thời vụ

 

(Điều 22 Bộ luật Lao động 2012)

Chủ thể tham gia ký kết– Đại diện tập thể người lao động

 

– Người sử dụng lao động hoặc đại diện nguời sử dụng lao động

– Cá nhân hoặc đại diện theo pháp luật của cá nhân trong truờng hợp nguời lao động từ đủ 13 đến duới 15 tuổi

 

– Người sử dụng lao động

Hình thức– Đối với thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp đuợc lập thành 5 bản (Khoản 2 Điều 83 Bộ luật Lao động 2012)

 

– Đối với thoả ước lao động tập thể ngành đuợc lập thành 4 bản (Khoản 2 Điều 87 Bộ luật Lao động 2012)

Thoả thuận bằng văn bản được lập thành 2 bản (Khoản 1 Điều 16 Bộ luật Lao động 2012)
Hiệu lực hợp đồngNgày có hiệu lực đuợc ghi rõ trong thoả ước; trường hợp thoả ước không ghi rõ thì thoả ước có hiệu lực từ ngày các bên ký kết (Điều 76 Bộ luật Lao động 2012)Hợp đồng có hiệu lực từ ngày các bên giao kết (Điều 25 Bộ luật Lao động 2012)
Thời hạn hợp đồngThoả ước lao động tập thể có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; đối với các doanh nghiệp lần đầu tiên ký thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp thì thoả ước duới  1 năm (Điều 85, 89 Bộ luật Lao động 2012)Tuỳ vào loại hợp đồng
Thủ tục đăng kýSau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, người sử dụng lao động hoặc đại diện nguời sử dụng lao động gửi thoả ước đến các cơ quan sau:

 

– Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh đối với thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

 

– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với thoả ước tập thể ngành

 

(Điều 75 Bộ luật Lao động 2012)

Không quy định

 

Trên đây là bài viết về phân biệt giữa thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động. Hi vọng bài viết này sẽ giúp các bạn phân biệt rõ về hai vấn đề trên. Nếu bạn còn các câu hỏi liên quan đến lao động hoặc các vấn đề khác cần tư vấn, hãy liên hệ với Luật Nhiệt Tâm:

Văn phòng Luật sư Nhiệt Tâm & Cộng sự

(NT&PARTNERS)

Phòng B205, tòa nhà M3-M4, số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024.62 665 666/ 024. 62 662 903/ 024.62 912 838

Email: congty@nhiettam.vn

Web: https://www.nhiettam.vn

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *