thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự xin hướng dẫn cho quý khách hàng về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 

Thủ tục

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên:
Trình tự thực hiện
* Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):
– Công ty được chuyển đổi (công ty cổ phần) chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;
– Công ty được chuyển đổi hoặc người được uỷ quyền gửi hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
– Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của công ty chuyển đổi (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:
– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, kiểm tra tên doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc tên doanh nghiệp không đúng quy định thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn chỉnh theo quy định; nếu hồ sơ đầy đủ và tên doanh nghiệp đúng quy định thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận;
– Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên giải quyết hồ sơ.
Cách thức thực hiện
* Gửi hồ sơ: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư ); hoặc qua Internet; hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
* Nhận kết quả: trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (trong trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư ).
Thành phần, số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Theo Mẫu);
– Quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
– Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty được chuyển đổi trong trường hợp công ty này chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an;
– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;
– Điều lệ công ty chuyển đổi (công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên);
– Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên (theo mẫu);
– Giấy tờ kèm theo Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, như sau:
+ Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; hoặc
+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.
– Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định);
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của:
+ Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc
+ Giám đốc (Tổng giám đốc) và ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) và người khác phải có chứng chỉ hành nghề; hoặc
+ Ít nhất một cán bộ chuyên môn của công ty nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng không yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
* Cơ quan phối hợp: không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
Lệ phí
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 200.000 đ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-3ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư );
* Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (nếu cơ cấu tổ chức quản lý công ty có Hội đồng thành viên,Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

* Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh (khoản 1 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
* Tên của doanh nghiệp được đặt đúng quy định tại các điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
* Doanh nghiệp nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật (khoản 5 Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
* Chủ sở hữu công ty không được là cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp (khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2005);
* Điều lệ công ty không được có cụm từ “dự thảo”; phải có nội dung theo quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp và có đầy đủ chữ kí của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc của người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức (Điều 22 Luật Doanh nghiệp năm 2005; khoản 2 Điều 21 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010);
* Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty chuyển đổi, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty được chuyển đổi (Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010).
Căn cứ pháp lý

* Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
* Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010;
* Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 ;
*Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
* Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu được tư vấn về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc có thắc mắc về những vấn đề pháp lí khác liên quan.

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ

Mobile : 091.226.5766 – Tel : 04 – 8587.5605 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *