Tư vấn đầu tư nước ngoài

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tư, tư vấn các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam…

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ hỗ trợ trong việc:

– Tư vấn đầu tư, tư vấn đầu tư nước ngoài, thực hiện theo uỷ quyền đăng ký kinh doanh Tư vấn đầu tư nước ngoàicác hình thức đầu tư chủ yếu: Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác như Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
– Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
– Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;
– Tư vấn đầu tư dự án, lập các dự án chi tiết;
– Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh
– Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài….

Thế mạnh của chúng tôi là việc tư vấn pháp lý về đầu tư và xin cấp các ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Đặc biệt, VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ còn là Nhà tư vấn chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề nội bộ doanh nghiệp, kiểm soát tính hợp pháp trong các hợp đồng và giao dịch của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam…

Trân trọng

VĂN PHÒNG LUẬT NHIỆT TÂM VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU