Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại điện, địa điểm công ty

Luật sư HOÀNG ĐẠO VÀ CỘNG SỰ tự hào đã cung cấp dịch vụ tư vấn Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho hàng ngàn doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Tư vấn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Có rất nhiều các loại hình đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp với các đặc điểm và tính chất khác nhau. Tuỳ theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bạn có thể lựa chọn các loại hình đơn vị phụ thuộc sau sao cho phù hợp với đơn vị mình.

1. Chi nhánh: là đơn vị phụ thuộc của Doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của Doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện: là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp (Văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh).

3. Địa điểm kinh doanh: Địa điểm kinh doanh là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc nhiều địa điểm kinh doanh trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động để tiến hành kinh doanh. Địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài như Công ty.

Để thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Thay đổi đăng ký kinh doanh để bổ sung địa điểm kinh doanh vào trong đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Doanh nghiệp cần hiểu rõ sự khác biệt trong bản chất, đặc điểm về mặt pháp lý cũng như các vấn đề tài chính để đảm bảo lợi ích lâu dài trong hoạt động của Doanh nghiệp.

4. Với thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh. Công ty Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự cung cấp các dịch vụ:

4.1. Tư vấn về thành lập VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

– Tư vấn về việc thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện: Chi nhánh hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc, chức năng hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện….
– Tư vấn về việc thành lập địa điểm kinh doanh.
4.2. Tiến hành các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

– Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
– Tiến hành các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
– Hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm:
– Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm:
– Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh bao gồm:
4.3. Cam kết của Văn phòng Luật Nhiệt Tâm và Cộng sự sau thành lập VPĐD, CN, Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
– Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Hãy gọi cho chúng tôi ngay khi bạn có nhu cầu!
Trân trọng

Luật sư HOÀNG ĐẠO VÀ CỘNG SỰ
Mobile: 091.226.5766 – Tel: 04-8587.5605

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *