[DOC] Bộ luật lao động 2012

Bộ luật lao động số 10/2012/QH 13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013.

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU