[DOC] BÁO CÁO THỬ VIỆC

Ở mỗi công ty, trước khi để làm nhân viên chính thức đều sẽ phải trải qua một giai đoạn gọi là giai đoạn thử việc. Vậy làm sao để có thể đánh giá được mức độ hoàn thành công việc mà một nhân viên có thể làm để xác định được liệu rằng người đó có thể trở thành nhân viên của công ty hay không? báo cáo thử việc là một cách rất hiệu quả để có thể đánh giá một cách trung thực và chính xác nhất hiệu quả công việc của một người.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU