Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY LÀ GÌ?

Địa chỉ trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Do vậy nên khi lựa chọn địa chỉ công ty,  doanh nghiệp phải chọn có địa chỉ cụ thể, chính xác, có thể sử dụng ổn định lâu dài để phục vụ cho công việc kinh doanh cũng như đảm bảo cho công tác quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY LÀ GÌ?

Trong quá trình hoạt động, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau, doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty là thủ tục hành chính được thực hiện tại Sở kế hoạch đầu tư để ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

  • Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Đối với trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Về cơ bản, hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 + Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

 + Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Thủ tục hay đổi địa chỉ công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác quân/huyện/tỉnh/thành phố

Đối với những công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh sẽ phải nộp thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tới cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để tiến hành thủ tục “chốt” thuế quận/huyện/tỉnh cũ và xin công văn xin chuyển sang quận/huyện/tỉnh/thành phố mới.

Thời gian thực hiện thủ tục này thông thường kéo dài tư 5-10 ngày làm việc tính từ ngày nộp hồ sơ đăng ký.

Lưu ý: Với các công ty tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận/huyện sẽ không cần phải tiến hành thủ tục này.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận/huyện/tỉnh/thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc thay đổi địa chỉ công ty để tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi địa chỉ.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển trụ sở chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh

Hồ sơ sẽ được nộp trực tuyến, sau khi hồ sơ được chấp nhận hợp lệ sẽ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ giấy tới cơ quan đăng ký

Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi địa chỉ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi đồng ý và cấp giấy chứng nhận đã thay đổi địa chỉ công ty

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận địa chỉ mới công ty

Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp hợp lệ sẽ tiến hành nộp hồ sơ giấy tại Sở kế hoạch đầu tư để nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

HỒ SƠ, THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ KHI ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty sẽ dẫn đến các hồ sơ, thủ tục liên quan đến vấn đề thuế. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì trước khi doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp thì phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Vậy, các trường hợp nào thay đổi địa chỉ trụ sở chính phải làm thủ tục thuế trước khi thực hiện thay đổi trụ sở chính?

a. Trường hợp phải làm thủ tục thuế trước khi thay đổi trụ sở chính

 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

b. Hồ sơ, thủ tục thuế trước khi thay đổi trụ sở chính

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Nộp hồ sơ chốt thuế tại cơ quan quản lý thuế hiện tại;
  • Bước 2: Nhận kết quả Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.

Hồ sơ chốt thuế chuyển trụ sở chính:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.
  • Công ty nộp kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.
  • Trường hợp công ty không có nhu cầu sử dụng hóa đơn c, công ty nộp hồ sơ hủy hóa đơn đang sử dụng tới cơ quan quản lý thuế thông qua chữ ký số.
  • Trường hợp công ty có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Câu hỏi: Chuyển trụ sở khác tỉnh/thành phố có làm thay đổi mã số thuế?

Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Do đó khi thay đổi trụ sở khác tỉnh/thành phố không làm thay đổi mã số thuế của doanh nghiệp.

Luật Nhiệt Tâm hướng dẫn quý khách hàng Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Khi doanh nghiệp quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty phải tiến hành thủ tục đăng kí thày đổi địa chỉ trụ sở chính theo pháp luật của doanh nghiệp với cơ quan đăng kí kinh doanh.

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU