Địa điểm làm căn cước công dân ở Vĩnh Phúc

địa điểm làm thẻ căn cước tỉnh vĩnh phúc

Địa điểm làm căn cước công dân ở Vĩnh Phúc được đông đảo người dân trong tỉnh lựa chọn là  trụ sở công an tỉnh nằm tại:

Phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, điện thoại: 0211.3862718- Email: congan@vinhphuc.gov.vn.

Nếu bạn chưa biết các thủ tục cần thiết thì, hãy tìm hiểu thêm các bước thực hiện thủ tục cấp CMT/Thẻ căn cước tại đây……>>>>>

Ngoài ra, người dân làm thẻ Căn cước có thể tới Công an TP và các huyện của Vĩnh Phúc, bao gồm:
 tại Trụ sở công an TP. Phúc Yên tại địa chỉ đường Lê Xoay, phường Ngô Quyền, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trụ sở công an huyện Bình Xuyên, tại Hương Canh, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
 tại Trụ sở công an huyện Lập Thạch, tại Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Điện thoại: 0211.3830115, Email: lapthach@vinhphuc.gov.vn .
 tại Trụ sở công an huyện Sông Lô tại TDP Then, Thị trấn Tam Sơn, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211 3.638 638.
 tại Trụ sở công an huyện Tam Dương tại Thị trấn Hợp hoà, Thị trấn Hợp Hòa, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc.
 tại Trụ sở công an huyện Tam Đảo tại Km13 xã Hồ Sơn, Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
 tại Trụ sở công an huyện Vĩnh Tường tại Thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường. Điện thoại: 0211.3839.132, Email: vinhtuong@vinhphuc.gov.vn
 tại Trụ sở công an huyện Yên Lạc tại  Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại: 0211836195

địa điểm làm thẻ căn cước tỉnh vĩnh phúc

Đọc thêm Quy định ảnh chụp Chứng minh nhân dân , Căn cước công dân>>>>>

 

 

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

BẤM ĐỂ GỬI YÊU CẦU